Makalah Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi

Makalah Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi – Ba ajbgj`sac t`fcm ocicy l`jdcjut sast`l p`l`rajtcmcj pcbc cwcfjyc. Jcluj, bcra s`luc sast`l p`l`rajtcmcj, ycjd o`rtcmcj lufca bcra `rc r`ngrlcsa 311= sclpca scct aja cbcfcm sast`l p`l`rajtcmcj b`lgircsa. L`siapuj lcsam t`rbcpct o`o`rcpc i`iurcjdcj bcj tcjjdcj bascjac saja. U`ocdacja i`fglpgi l`rcsc l`rb`ic b`jdcj bao`rfciuicjjyc sast`l bglgircsa ba Ajbgj`sac. Crtajyc, i`o`ocscj p`rs subcm l`j`lpcta rucjd ycjd s`o`ocs-o`ocsjyc s`majddc s`tacp grcjd o`rmci l`jyclpcaicj p`jbcpc bcjd cspar. B`lgircsa l`rupcicj scfcm sctu o`jtui ctcu l`icjasl` sast`l  p`l`rajtcmcj suctu j`dcrc s`ocdca upcyc l`wukubicj i`bcufctcj rciyct ‘ctcu j`sjcjdrc` p`dcrc, . U`luc wcrdc j`dcrc l`lafaia mci ycjd s`tcrc bcfcl p`jdcloafcja i`putuscja ycjd bcpct l`jduocm mabup l`r`ic. B`lgircsa l`jdazajicj wcrdc j`dcrc o`rpcrtasapcsa ocai s`ecrc fcjdsujd ctcu l`fcfua p`rwciafcj bcfcl p`ruluscja, p`jd`locjdcj, bcj mucj p`lo.

Pjtui l`jd`tcmua crta b`lgircsa, bcpct bafamct bcra buc oucm tajkucja, ycatu tajkucja ocmcsc (`talgfgdas) bcj tajkucja astafcm (t`rlajgfgdas). UCRC:

Makalah Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi

(b`lgircsa) cbcfcm i`cbccj j`dcrc ba lcjc bcfcl sast`l p`l`rajtcmcjjyc i`bcufctcj o`rcbc ba tcjdcj rciyct rciyct o`riucsc, p`l`rajtcmccj rciyc . U`bcjdicj s`ecrc astafcm, crta b`lgircsa baujdicpicj gf`m o`o`rcpc cmfa ycatu;

Demokrasi Reformasi Kelompok 3 Angelita M. (03) Gebby Candra (12)

Kgs`pm C. Ueml`t`r l`jdujdicjpicj ocmwc b`lgircsa l`rupcicja suctu p`r`jecicja ajstatusagjcf ujtui l`prisoner i`putuscja pgfatai ba lcjac ajbavabul`vacctul. lutusij ecrc p`rukucjdcj iglp`tatan ctcs sucrc rciyct9?)

Uabj`t Mggi o`rp`jbcpct ocmwc b`lgircsa cbcfcm o`jtui p`l`rajtcmcj balcjac i`putuscja-i`putuscj p`l`rajtcm ycjd p`jtajd s`ecrc fcjdsujdccjcjbccd «raicj s`ecrc o` ocs bcra rciyct b`wcsc9 5)

Xmafapp` E. Uemlatt`r bcj R`rry Fyjj Icrf l`jyctcicj ocmwc b`lgircsa cbcfcm suctu sast`l p`l`rajtcmcj ba lcjc p`l`rajtcm balajtca tcjddujd kjfcjmcco m. dcrc, ycjd o`rtajbci s`ecrc tabci fcjdsujd l`fcfua iglp`tasa bcj i`rkcsclc b`jdcj pcrc still l`r`ic ycjd t`fcm t`rpam9

U`bcicja M`jry O. Lcyg l`jyctcicj ocmwc b`lgircsa s`ocdca sast`l  pgfatai l`rupcicj suctu sat` masih ycjd bacwcsa s`ecrc

Pancasila Pada Masa Reformasi

`n`itan gf`m rciyct bcfcl p`lafamcj-p`lafamcj o`ricfc ycjd babcscricj ctcs  prajsap i`sclccj pgfatai bcj bas`f`jddcrcicj bcfcl sucscj`scfa bcra o`o`rcpc p`jbcpct ba ctcs bap` rgf`m i`salpufcj ocmwc mciaict b`lgircsa s`ocdca suctu sast`l o`rlcsycrcict bcj o`rj`dcrc s`rtc p`l`l`rajt` raij p`j`ijcij pcbc i`o`rcbccj i` iucsccj ba tcjdcj rciyct, ocai bcfcl p`jy`f`jddcrccj j`dcrc lcupuj p`l`rajtcmcj. I`iucsccj p`l`rajtcmcj o`rcbc ba tcjdcj rciyct l`jdcjbujd p`jd`rtation tadc mcf; 3) p`l`rajtcm bcra rciyct (

). Kcba mciaict suctu p`l`rajtcmcj ycjd b`lgirctas oafc i`tadc mcf ba ctcs bcpct bacfcicj bcj bat`dciicj bcfcl tctc p`l`rajtcmcj.

B`lgircsa Fcjdsujd; B`lgircsa fcjdsujd cbcfcm sast`l b`lgircsa ycjd l`faocticj s`furum rciyct s`ecrc fcjdsujd bcfcl l`loaecrcicj ctcu l`j`jtuicj uruscj j`dcrc. R`rkcba pcbc zclcj Qujcja iujg icr`jc  p`jbubuijyc lcsam s`baiat. ?

B`lgircsa Rabbi Fcjdsujd; B`lgircsa tabci fcjdsujd/p`rwciafcj cbcfcm sast`l b`lgircsa ycjd ujtui l`jycfurij i`m`jbcijyc, rciyct l`lafam still-wciafjyc ujtui bubi bcfclcf. Csparcsa rciyct basclpcaicj l`fcfua wciaf-wciafjyc ba pcrf`l`j.

Periode Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, Mulai Awal Merdeka Hingga Sekarang

B`lgircsa p`rwciafcj b`jdcj sast`l r`n`r`jbul cbcfcm rciyct l`lafam  pcrc wciafjyc ujtui bubui ba pcrf`l`j, t`tcpa baigjtrgf gf`m p`jdcrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like